TRENING DNA MIEDNICY COREFIT SYSTEM

Corefit® System to profilaktyczno-terapeutyczny program aktywnego i świadomego
wzmacniania mięśni dna miednicy oraz mięśni głębokich opracowany przez mgr Izabelę Żak.

Jest to sprawdzona i skuteczna metoda, która może odegrać ważną rolę
w profilaktyce i terapii zaburzeń statyki miednicy i nietrzymania moczu
u kobiet po 45 roku życia, a także kobiet w połogu, poprawiając komfort życia pacjentek,
umożliwiając im dłuższą aktywność zawodową
i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Corefit® System został także opracowany dla mężczyzn
z zaburzeń statyki miednicy oraz nietrzymania
moczu po zabiegu prostatektomii.